Rebranding i kompleksowe prowadzenie marki żywieniowo-suplementacyjnej.