Prowadząc lokalny biznes należy pamiętać o mnogości kanałów dotarcia do odbiorców. Od kanałów płatnych (reklama w internecie, prasie), kanały własne (strona www, social media), po kanały, w których odbiorcy sami mówią o naszym lokalu (strony z rankingami). Wszystkie należy wykorzystać w zaplanowany sposób poprzez stworzenie odpowiedniego ekosystemu.

 

Strategia komunikacji to:

  • Wybór kanałów komunikacji
  • Stworzenie ekosystemu i przypisanie odpowiedniej roli każdemu z kanałów
  • Określenie jasnego celu działania (SMART) w kanałach reklamowych i realizacja tych założeń
  • Ewaluacja wartości kanałów reklamowych i ich wpływu na ROI
  • Analiza potencjalnych kanałów komunikacji pod kątem ich skuteczności
>